2021_Výstava Místa života

Festival OBNAŽENI Zrání

Výstava Místa života -  Tomáš Gremlica, Dagmar Šubrtová / 3. 9. - 9. 10. 2021 (vernisáž 3. 9. 2021 v 18:00) / Galerie Město

Přednáška Místa života - Tomáš Gremlica, Dagmar Šubrtová / 3. 9. 2021 / 19:30 / Café Rouge


vstup: volný


 s laskavým svolením autorů je výstava ke shlédnutí i v elektronické podobě - zde 

VÝSTAVA MÍSTA ŽIVOTA / TOMÁŠ GREMLICA, DAGMAR ŠUBRTOVÁ


Průvodce Tomáš Gremlica, ekolog, poutavým způsobem přibližuje, jakou tíhou dopadá lidská potřeba těžit suroviny a využívat zdroje na naši budoucnost, a názorně ukazuje, jak si lze vybrat dobrou, ale také špatnou cestu k nápravě. Může jít o těžbu uhlí, kamene, písku nebo štěrku. Nicméně výsledek je vždy tentýž – dojde k masivnímu zásahu do krajiny, do přirozeného a poměrně komplikovaného ekosystému, který funguje jako jeden velký organismus. Zpravidla je tento organismus narušen, nebo úplně zničen. Zvířata se odstěhují jinam, rostlinné populace zaniknou, z krajiny zmizí voda, mnohdy pak s ní i veškerý život.

Výstava přiblíží 6 vybraných příkladů z Ústeckého kraje, které vycházejí z aktualizovaných poznatků Výzkumného projektu SP/2d1/141/07 „Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice“ a ze zpracované metodiky s názvem „Industriální krajina a její přirozená obnova / právní východiska a rekultivační metodika oblastí narušených těžbou“. Její uplatňování v praxi významně přispěje ke zvýšení ekologické stability kulturní krajiny a zároveň ke zvýšení ekologické i ekonomické efektivity sanací a rekultivací.

Doporučujeme shlédnout stejnojmenný dokument, na který výstava navazuje: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11564486654-mista-zivota/21656226619/?fbclid=IwAR0V5ybof6h4i5cq8_JJxBoNYvxk5Y1bTgyKPJtllVhY9W8THhtyQIsmQBk


Místa života otevřou novou etapu fungování Galerie Město, která bude k instalování výstav využívat vitríny v podchodu kruhového objezdu u autobusového nádraží v Chomutově.


VERNISÁŽ MÍSTA ŽIVOTA / 3. 9. 2021 / 18:00 / Galerie Město

PŘEDNÁŠKA K VÝSTAVĚ MÍSTA ŽIVOTA / 3. 9. 2021 / 19:30 / Café Rouge 

po vernisáži bude následovat přednáška obou autorů k tématu výstavy:
Tomáš Gremlica: Limity udržitelnosti při využívání krajin
Dagmar Šubrtová: Příklady umělecké intervence na území brownfield


   


Více o autorech:

Mgr. Tomáš Gremlica (*1964), Vystudoval systematickou biologii a ekologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Dlouhodobě se zabývá problematikou nepřírodních biotopů, tedy území narušených, degradovaných nebo zdevastovaných těžbou nerostných surovin, stavebními aktivitami, ukládáním odpadů, deponiemi vedlejších produktů energetického průmyslu, aj. Téměř 25 let působil v Ústavu pro ekopolitiku, z toho 11 let byl jeho ředitelem. http://www.ekopolitika.cz/cs/archiv-projektu/archiv-projektu.html

Sochařka a kurátorka Dagmar Šubrtová (*1973) žije a pracuje v Kladně. Absolvovala ateliér sochařství Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kde pak několik let působila jako asistentka. Vedle umělecké profese se věnuje i tematickým kurátorským projektům, jako je dlouhodobá dramaturgie výstavního programu galerie Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd v Praze. Pracovala několik let jako kurátorka galerie Mayrau v hornickém skanzenu bývalého dolu ve Vinařicích u Kladna. Ve volné tvorbě se inspiruje industriální krajinou kladenských dolů, změnami reliéfu krajiny v důsledku dobývání uhlí a aktuálními otázkami proměn krajiny a problematice provázanosti postindustriální společnosti a přírody. Od roku 2015 se autorka zabývá projektem s názvem Na pomezí samoty Frontiers of solitude. http://frontiers-of-solitude.org/
Více o autorce: http://dagmarsubrtova.cz/.


   

Výstava MÍSTA ŽIVOTA v pdf zde