Pohybovo - hlasová dílna

Festival Obnaženi 2020 

Workshop: pohybovo - hlasová dílna 14.  - 15. 8. 2020 / dům Labuť


vstupné: zdarma

přihlášení nutné na emailu: obnazeni@gmail.com

WORKSHOP: POHYBOVO - HLASOVÁ DÍLNA

Během dílny se budeme soustředit na tělesné prožívání naší každodennosti. Zaměříme se na přenesení obvyklých, ale zároveň významných událostí našich životů do jazyka pohybu. Prostřednictvím pohybových her se dostaneme k práci se skupinou, kompozicí. Pozornost našeho poslechu obrátíme ke zvukům našich běžných dní. Jaké ruchy a zvuky je doprovází? Budeme zkoumat, nakolik může být obyčejný zvuk v jiných souvislostech i sdělením, hudbou, příběhem.

Budeme propojovat hlas a pohyb do přirozené jednoty a využijeme potenciál vlastního těla a kreativitu jako cestu ke společnému dialogu mezi sebou ve skupině i s návštěvníky festivalu Obnažení 2020.                                                                                                                                                                             

*výstupy této dílny budou součástí Výtvarné procházky


Dílna bude probíhat v domě Labuť (Ruská ul.) v pátek 14. 8. od 16:00 do 18:30 a v sobotu 15. 8. od 10:00 do 17:00.

Lektoři: Inga Zotová-Mikshina, Roman Zotov-Mikshin (pohyb), Ridina Ahmedová (hlas)  
O LEKTORECH

Inga Zotova-Mikshina pochází ze Sibiře, Rusko. Vystudovala tanec na taneční škole v Petrohradě a na konzervatoři Duncan centre v Praze. Zajímá se o improvizaci, divadlo, vizuální umění a filosofii. Spolupracuje se Spitfire Company, Tantehorse, divadlo Archa a dalšími. V současné době učí na taneční konzervatoři Duncan centre v Praze, praktikuje jógu a studuje estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Roman Zotov-Mikshin se narodil v Tule v Rusku, od svých 17 let žije v Praze. Během studií na taneční konzervatoři Duncan centre v Praze získal zkušenosti se současným tancem, moderními technikami jako Graham, Limon a Cunningham, bojovým uměním, street dance, tancoval v mnoha vlastních choreografiích a pracích jiných autorů. Od roku 2015 se pohybuje mezi jevištěm a zkušebnou. Spolupracoval s Nadarem Rosanem, Maximem Didenko, Lenkou Flory, Michalem Záhorou, Mirkou Eliášovou, Janou Bitterovou a s mnoha dalšími tvůrci na poli současného tance a fyzického divadla. Je členem Spitfire Company. Od roku 2018 učí improvizaci, kompozici a další s tancem a pohybem související předměty na konzervatoři Duncan centre. Ridina Ahmedová se narodila v Praze, po otci má súdánský původ. Do svých 4 let žila v Čechách a poté deset let v Oranu, největším alžírském přístavu. Od roku 1988 je zpátky v Čechách. 
První hudebním stylem, kterému se věnovala profesionálně, byl jazz – několik let zpívala tzv. jazzové standardy po klubech a byla to skvělá škola pro cvičení improvizace, intonace a celkové hudební pohotovosti. Poté se ale z potřeby hledat autentičtější výraz vydala do méně probádaných zvukových krajin. Spolupracovala s Tomášem Dvořákem/Floexem na CD Pocustone a na živé podobě projektu Floex. V roce 2003 se odhodlala k tomu, o čem už dlouho snila: zkusit obstát na jevišti sama. Za sólový projekt Hlasokraj, kombinující projekci a živý koncert, získala ocenění Next wave v kategorii Objev roku. V roce 2006 vyšlo sólové CD Hlasem, v současné době vystupuje občas sama, především ale v duu s basistou Petrem Tichým jako HLAS kontra BAS a občas také jako součást vokálního tria s interaktivním koncertem Řekni mi. Je autorkou a spoluautorkou hudby k několika divadelním představením, Hostovala při nahrávání hudby k několika filmům, spolupracovala s řadou dalších hudebníků. Byla přizvána na řadu koncertů, jako host  si v roce 2008 zazpívala společnou improvizaci s Bobby McFerrinem. 
Zajímají ji možnosti hlasu jako sólového, nedoprovázeného nástroje, vedle zpívání vede také hlasové dílny. Na nich se pokouší zprostředkovávat účastníkům zkušenost, proč je smysluplné a obohacující zpívat, aniž bychom výsledný tvar museli nutně podrobovat estetickému hodnocení. Založila a vede projekt Zpěvomat, který přináší živý zpěv chodcům do ulic. Více na www.hlasem.cz