Wild Vlees


Festival Obnaženi 2019 Sami sebou

Performance When everything is human, the human is an entirely different thing (Wild Vlees, NL) / 23. 8. 2019 - 20:00 / kostel sv. Kateřiny v Chomutově


vstup: 150,- / studenti 120,-Tato performance poukazuje na to, že jsme nějakým způsobem sestaveni z atomů a že všichni jsme součástí vesmíru. Zkoumá způsob, jak fyzicky oddálit lidské tělo od jakékoliv identity  a přijmout jeho nejčistší podobu.

Za použití omítky pomalu mizí hranice mezi lidským tělem a jeho okolím.  Vše se stává jednotným. Tato performance je akumulace akcí, kdy vidíme praktickou přípravu jak materiálu, tak těl performerů, kteří projdou touto transformací. Ztrácejíc se v omítce, zmizí pomalu, ale jistě...


foto: Sergio Gridelli


Pozdrav od Wild Vlees z Holandska 


When everything is human, the human is an entirely different thing (2016)


This performance shows that we are somehow built of ions and we are all part of the universe. It researches a way to physically distance the human body from any identity and to embrace being in its purest form. With the usage of plaster, the borders between the human and it’s surroundings slowly fade away. Everything will become equal. The performance is an accumulation of acts where we see the practical preparation of both the plaster and Lazzeri and Blom’s bodies to be able to undergo this transition. They disappear slowly but steadily into the plaster, dissolving into the surroundings.


Hidde Aans Verkade, Vera Andeweg, Tamar Blom, Neal Groot, Francesca Lazzeri, Bauke Moerman, Charles Pas, Loes van der Pligt, Job Rietvelt, Dennis Tiecken, Isadora Tomasi, Jan Taks


'When everything is human, the human is an entirely different thing' is a production of Wild Vlees in co-production with Theaterfestival Boulevard ’s-Hertogenbosch (NL) and in cooperation with Festival Cement (NL).