2021_Výtvarný workshop Individualita

Festival OBNAŽENI Zrání

Výtvarný workshop pro děti i dospělé Individualita / 7. 8. 2021 / 10:00 / atrium Chomutovské knihovny


vstupné: dobrovolné
VÝTVARNÝ WORKSHOP PRO DĚTI I DOSPĚLÉ INDIVIDUALITA / JANA NUSLAUEROVÁ

Jedna ze čtyř instalací, které od června ozvláštňují chomutovský veřejný prostor, čeká na své dokončení. Procesem zrání, který tematicky propojuje všechna díla prezentovaná v rámci festivalu Obnaženi, nechá projít svou instalaci výtvarnice a pedagožka Jana Nuslauerová spolu s účastníky výtvarné dílny Individualita. Každý, kdo se dílny zúčastní, tak bude moci nechat dozrát za pomocí jednoduchých výtvarných výrazových prostředků jeden z kmínků v instalaci Individualita.

Předpokládaná doba workshopu: 2 až 3 hodiny
Workshop je určen všem se zájmem - bez rozdílu věku či zkušeností s výtvarnou tvorbou.Více o instalaci i autorce:


INDIVIDUALITA / Jana Nuslauerová

Příční ulice v Chomutově


Každý má stejné podmínky – zeminu, prostor, vlhkost… a přece je každý jiný.

Instalace Individualita popisuje jedince jako jednotku, část celku – řádu – systému. Naráží na problematiku institucionalizovaného pohledu a přístupu k jednotlivcům s různými zkušenostmi, potřebami a potenciálem, který je stále častou realitou také v našem vzdělávacím systému. Pro koho jsou tyto podmínky ideální a koho naopak ničí? Co všechno v nás může tento přístup podpořit, podnítit nebo udupat? Co z nás vyroste? A co tedy potřebujeme nejvíc v době vlastního zrání? Na tyto otázky bude autorka hledat odpovědi spolu s účastníky výtvarné dílny (7. 8. 2021), kde instalaci společně dotvoří.


  

     


Pedagožka, výtvarnice a organizátorka festivalu Obnaženi Jana Nuslauerová (*1984) žije v Praze, ale do města svého dětství a dospívání se pravidelně vrací i kvůli tvorbě. Stála u zrodu festivalu Obnaženi v roce 2003, který od té doby spoluorganizuje. Absolvovala učitelství Výtvarné výchovy (PedF, UK v Praze), kterému se od VŠ zaujatě věnuje. Ve své volné tvorbě pracuje především s kresbou a malbou, ale v posledních letech experimentuje i s prostorovou tvorbou. Tu pravidelně prezentuje na festivalu Obnaženi, pro který pořádá také výtvarné dílny.  Účastní se skupinových výstav a má zkušenost i s ilustrací básnické sbírky.

Informace o všech výtvarných instalacích v rámci festivalu Obnaženi Zrání ve veřejném prostoru města zde